Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø

KA_170908_26 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
X
 
Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
Kjempespringfrø er en fremmed hageplante som sprer seg svært raskt langs vassdrag og veier. Flytting av fyllmasser fra steder med springfrø er også en veldig vanlig spredningsmåte. Hvis ikke arten bekjempes vil den danne tette bestander der annen vegetasjon konkurreres ut. Bildet viser en stor og tett forekomst av kjempespringfrø, som har spredd seg fra hage, der den sannsynligvis er plantet, og ut i omkringliggende skog.
Høvikodden, Røyken, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6720x4480px)
KA_170908_26