Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20180324_0009 / Spongipellis spumea / Skumkjuke
X
 
Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)
Skumkjuke er en sørlig edelløvskogsart, som finnes i gammel, rik edelløvskog, parker, alléer etc. med gamle edelløvtrær. Parasitt og nedbryter på gamle og levende løvtrær, først og fremst alm og lønn, men også ask, sjeldnere andre løvtrær. Arten trues av ulike inngrep, almesyke, hjortegnag på alm og rydding/fjerning av gamle trær i kulturlandskap, parker, alléer etc. Bildet viser skumkjuke på en hul ask.
Røer, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4785x7169px)
BB_20180324_0009