Accipiter nisus / Spurvehauk

KA_171014_132 / Accipiter nisus / Spurvehauk
X
 
Accipiter nisus / Spurvehauk
Bildet viser en spurvehauk under jakt på nøtteskriker. Haukene bruker mest jakten som trening da nøtteskrikene stort sett slipper unna med skrekken. Spurvehauk er en av våre vanligste rovfugler. Den har brede butte vinger og lang stjert. Spurvehauk hekker i ulike typer skogmiljøer og oppholder deg gjerne nær bebyggelse. Endel spurvehauker overvintrer i Norge, mens de fleste trekker sydover til mellom-Europa i løpet av oktober/november. Bildet er tatt på foringsplass.
Åmlivann, Tokke, Telemark, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4409x2480px)
KA_171014_132