Asio otus / Hornugle

BB_20201121_0021 / Asio otus / Hornugle
X
 
Asio otus / Hornugle
Hornugle er en middels stor og ganske slank ugle. Den hekker i skog i tilknytning til åpen terreng, gjerne i tilknytning til jordbrukslandskapet. I Norge er arten en trekkfugl, som drar sydover i Europa. Noen få fugler overvintrer lengst syd i Norge. Bildet er tatt under kontrollerte forhold, i forbindelse med ringmerking.
Settetjenn, Aurskog Høland, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5197x3712px)
BB_20201121_0021