Melanitta fusca / Sjøorre (VU)

VU
Sårbar
BB_20190302_0265 / Melanitta fusca / Sjøorre
X
 
Melanitta fusca / Sjøorre (VU)
Bildet viser en hann av sjøorre som spiser et skjell. Sjøorre er en av våre største dykkender. Den ligner på svartand, men skilles på det hvite vingespeilet, som er tydelig i flukt. Hannen er kullsvart, med en liten hvit flekk under øyet. Nebbet er overveiende rødgult og oppsvulmet ved basis. Hunnen er overveiende mørkebrun, med en lys flekk foran og en bak øyet. Sjøorre hekker i høyereliggende vann i Sør-Norge og spredt nordover til Finnmark. TiI andre tider av året er den å finne langs store deler av norskekysten.
Helviktangen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2334x1667px)
BB_20190302_0265