Vanellus vanellus / Vipe (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20180513_3057 / Vanellus vanellus / Vipe
X
 
Vanellus vanellus / Vipe (EN)
Bildet viser vipe, med vindmøller i bakgrunnen. Vindkraft er en viktig energikilde. Samtidig kan bygging av vindmøller medføre inngrep biologisk verdifulle naturområder og verdifulle landskap, og utgjøre en risikofaktor for kollisjoner med de mange fugler som forekommer langs kysten.
Getterön naturreservat, Varberg, Halland, Sverige
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6432x3618px)
BB_20180513_3057