BB_20220130_0018
X
 
Bildet viser en stor bygning, gamle trær og skyggen av flere gamle trær. Minst to av disse trærne er omfattet av forskriften for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Alle disse store trærne er verdifulle for biologisk mangfold. Det er derfor viktig at man ivaretar disse, og deres ofte omfattende rotsystem, når man skal gjennomføre bygningstiltak.
Nesoddparken, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (8256x5160px)
BB_20220130_0018