Charadrius dubius / Dverglo (VU)

VU
Sårbar
KA_110514_2328 / Charadrius dubius / Dverglo
X
 
Charadrius dubius / Dverglo (VU)
Dverglo er en liten vader som først og fremst finnes på Øst- og Sørlandet, men kan også treffes lenger nord til Trøndelag. Den hekker på elvekanter, sandbanker, skrotemark og i sand- og grustak.
Fornebu, Bærum, Akershus, Norway
14.05.2011
Kim Abel
Digitalt (3961x2558px)
KA_110514_2328