Quercus robur / Sommereik

BB 06 0069 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Svært gamle og delvis døende eiker, samt grove døde greiner av eik i ett parkmiljø. Slike trær utgjør svært viktige livsmiljøer for insekter, sopp og lav som ikke lever i andre miljøer. På disse trærne lever en truet larve av en trebukk som er beskyttet mot hakkespetter med netting. For å ta vare på slike naturkvaliteter er det nødvendig at man aksepterer at død ved bevares i parker.
Djurgården, Ecoparken nasjonalstadspark, Stockholm, Stockholm, Sweden
04.05.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1960x2788px)
BB 06 0069