Salmo salar / Laks (NT)

NT
Nær truet
BB 12 0076 / Salmo salar / Laks
X
 
Salmo salar / Laks (NT)
Laksen har et lite, spisst hode og slank kropp, som er tykkest ved ryggfinnen. Den kan lett forveksles med sjøørret, men har lengre og smalere halefinnerot, svak kløft i halefinnen (sjøørret nesten rett) og få eller ingen kroppsflekker under sidelinjen. Laks lever i Nordatlanteren og vandrer om høsten opp i tilstøtende elver med steinbunn for å gyte. Når yngelen har blitt 2–5 år, vandrer den fra elva og ut i havet. Laksen er svært ettertraktet blant sportsfiskere, samtidig som oppdrett av laks er en av norges viktigste eksportnæringer.
Atlanterhavsparken, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway
01.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3721x1990px)
BB 12 0076