Gadus morhua / Torsk
Melanogrammus aeglefinus / Hyse
Pollachius virens / Sei

BB 12 0092 / Gadus morhua / Torsk <br /> Melanogrammus aeglefinus / Hyse <br /> Pollachius virens / Sei
X
 
Gadus morhua / Torsk
Melanogrammus aeglefinus / Hyse
Pollachius virens / Sei
Stim med torskefiskene torsk, sei og hyse. Torsken kan bli opptil 150-200 cm lang og veie opp mot 60 kg. Den kjennetegnes gjennom «hakeskjegget», som egentlig er en finne. I vill tilstand vil det ta fra to til ti år til torsken er kjønnsmoden. Den finnes utbredt over store deler av Nordatlanteren. Det finnes to hovedtyper torsk: norsk-arktisk torsk, også kalt skrei, og mer stedbundet kysttorsk. Fiskenavnet er ei samandraging av 'tørrfisk'. Sei kan bli opptil 120 cm lang og veie over 20 kg. Buken og sidene er sølvgrå, mens ryggen er mørkere. Bare ungfiskene har en kort skjeggtråd. Hyse, som også kalles kolje, blir like stor som sei. Den har et tydelig overbitt, liten skjeggtråd og har tydelig sidelinje. Den kan lett skilles fra andre arter på den svarte flekken under første ryggfinne. Hysa finnes på begge sider av Nord-Atlanteren, med en av sine viktigste gyteområder utenfor kysten av midt-Norge. Hysa er en bunnfisk. Både torsk, sei og hyse er økonomisk viktige fiskeslag, med et omfattende fiske.
Atlanterhavsparken, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway
01.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2832x4131px)
BB 12 0092