Gadus morhua / Torsk
Pollachius virens / Sei

BB 12 0093 / Gadus morhua / Torsk <br /> Pollachius virens / Sei
X
 
Gadus morhua / Torsk
Pollachius virens / Sei
Bildet viser en dame som fotograferer torskefiskene torsk og sei i et akvarium. Torsken kan bli opptil 150-200 cm lang og veie opp mot 60 kg. Den kjennetegnes gjennom «hakeskjegget», som egentlig er en finne. I vill tilstand vil det ta fra to til ti år til torsken er kjønnsmoden. Den finnes utbredt over store deler av Nordatlanteren. Det finnes to hovedtyper torsk: norsk-arktisk torsk, også kalt skrei, og mer stedbundet kysttorsk. Fiskenavnet er ei samandraging av 'tørrfisk'. Sei kan bli opptil 120 cm lang og veie over 20 kg. Buken og sidene er sølvgrå, mens ryggen er mørkere. Bare ungfiskene har en kort skjeggtråd. Både torsk og sei er økonomisk viktige fiskeslag, med et omfattende fiske.
Atlanterhavsparken, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway
01.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2529x3441px)
BB 12 0093