Quercus robur / Sommereik

bb718 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Store gamle trær utgjør svært verdifulle kvaliteter for et bomiljø. Samtidig er ofte et stort antall arter knyttet til gamle og hule trær, bl.a. er det endel truede arter av inseker, sopp, moser og lav som lever i hule eiker. Her ser vi Oslos største eik, som er hul.
Montebello, Oslo, Oslo, Norway
07.06.2004
Bård Bredesen
Dias (3475x5027px)
bb718