Heracleum mantegazzianum / Kjempebjørnekjeks (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
bb802 / Heracleum mantegazzianum / Kjempebjørnekjeks
X
 
Heracleum mantegazzianum / Kjempebjørnekjeks (SE)
Kjempebjørnkjeks er en østasiatisk plante som ble innført til Europa allerede på 1800-tallet som park- og hageplante. I flere land i Nord- og Mellom-Europa har arten hatt en omfattende spredning. I Norge har den spredd seg i økende grad de siste 30 årene. Arten sprer seg lett med vann og danner tette bestander hvor lite lys slipper ned til bakken. Dermed utarmes den naturlig hjemmehørende vegetasjonen. Tette bestander fører også til økt erosjon, særlig langs vassdrag. Plantesaften kan gjøre huden lysømfintlig og føre til store solforbrenningsskader ved soleksponering. I verste fall resulterer dette i åpne sår hvis en ikke straks vasker plantesaften av.
Isi, Bærum, Akershus, Norway
01.07.2001
Bård Bredesen
Dias (5384x3512px)
bb802