Apis mellifera / Honningbie (NE)
Bombus pascuorum / åkerhumle
Knautia arvensis / Rødknapp

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
BB 12 0319 / Apis mellifera / Honningbie <br /> Bombus pascuorum / åkerhumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Apis mellifera / Honningbie (NE)
Bombus pascuorum / åkerhumle
Knautia arvensis / Rødknapp
Åkerhumle og honningbie som sanker nektar på rødknapp. Rødknapp er en verdifull næringsplante for mange insekter. Åkerhumle er en av våre aller vanligste humler og finnes nesten overalt, men er ikke vanlig i fjellet. Det er en hardfør art som kan være aktiv både i overskyet vær og langt utover høsten. Arten opptrer med tre ulike underarter i Norge, og den den typiske formen er brunoransje med et bredt svart bånd på bakkroppen. Honningbier kan opptre i store mengder og på den måten effektivt konkurrere med homler og andre pollinerende insekter. Honningbien er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge, og pollinerer også endel ville blomster. Alle honningbier i Norge kommer fra domestiserte bestander. Kilde: Artsdatabanken.
Kirkeby, Maridalen landskapsvernområde, Nordmarka, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2685x4013px)
BB 12 0319