Pinicola enucleator / Konglebit (NT)
Sorbus aucuparia / Rogn

NT
Nær truet
BB_20191110_0722 / Pinicola enucleator / Konglebit <br /> Sorbus aucuparia / Rogn
X
 
Pinicola enucleator / Konglebit (NT)
Sorbus aucuparia / Rogn
Konglebit er vår største fink. Det er en utpreget taigaart, knyttet til det nordlige barskogsbeltet fra Øst-Finmark og østover. Noen få par hekker i høyereliggende barskoger i Hedmark og Oppland. Arten lever først og fremst i eldre barskoger, men kan enkelte høster opptre invasjonsartet og trekker da sørover og mot tettbebyggelse. Der livnærer den seg av bær av rogn og asaler. Bildet viser en voksen hann som spiser bær av rogn.
Varden, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3251x3938px)
BB_20191110_0722