Pulsatilla vernalis / Mogop (NT)

NT
Nær truet
BB 12 0109 / Pulsatilla vernalis / Mogop
X
 
Pulsatilla vernalis / Mogop (NT)
Mogop er en ca. 10 cm høy klokkeformet og hårete flerårig plante i samme slekt som kubjelle. Planten er først opprett og senere nikkende. Blomsten er hvit og/eller fiolett. Mogop trives best på tørre steder i fjellet, men kan også vokse på furumoer med sandholdig jord og kalkfuruskog. Mogop spirer og blomstrer like etter snøsmeltingen om våren og forsommeren. Bildet viser en blomstrende mogop. Mogop blir trolig negativt påvirket av klimaendringer. I lavlandet har arten gått sterkt tilbake, trolig som følge av skogsdrift og opphør av utmarksbeite.
Stroplsjødalen, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Oppdal, Trøndelag, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4029x2567px)
BB 12 0109